ALV

Het bestuur van de vereniging, in vergadering bijeen op 23 juni 2020, heeft besloten om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die statutair binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar dient te worden gehouden voor onbepaalde tijd uit te stellen.


De maatregelen die in acht dienen te worden genomen met betrekking tot het Covid-19 virus, maken het onmogelijk om binnen ons gebouw een vergadering te houden waarbij de voorgeschreven afstand van 1,5 meter kan worden gehandhaafd.


Het ziet er niet naar uit dat die maatregelen nog dit jaar dusdanig worden versoepeld dat de jaarvergadering alsnog kan worden gehouden. Het bestuur is dan ook van mening dat we de jaarvergadering van 2020 beter kunnen overslaan.


Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan vernemen wij dat graag schriftelijk van u ter attentie van de secretaris, de heer B.G. Schefferlie.


Hoogvliet, 24 juni 2020